RADIAL SHOCKWAVE - STÖTVÅG

Stötvågsbehandling, är en snabb, effektiv, välbeprövad och vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod. Shockwave Therapy utvecklades i början av 90-talet för behandling av urinstenar och används idag även för behandling av muskler och muskelfästen.

Hur fungerar stötvågsbehandling?

Genom ett metallhuvud/munstycke via en kompressor skickas stötvågor som transporteras in i smärtområdet. Stötvågor minskar en av kroppens utsöndring av signalsubstanser från området. Minskning ger en smärtlindrande effekt, samtidigt som det stimulerar blodcirkulationen.

Stötvågorna ger en antiinflammatorisk effekt Stötvågorna bryter ner ärrvävnad och möjlig kalk i muskelfästen samt ger en ökad vävnadsåterbyggnad. För att få ett så snabbt och effektivt resultat som möjligt är det viktigt att vi ställer rätt diagnos, så det första vi börjar med är en grundlig undersökning. Om det visar sig vara rätt diagnos för stötvågsbehandling så inleder vi behandlingen. Besöket bokas på 30 minuter, men behandlingen tar oftas inte längre än 5-15 minuter, och man behandlar fyra gånger i en serie med fem till sju dagars mellanrum.

Efter avslutad serie så gör vi en återkoppling efter ca 3-4 veckor för att stämma av slutresultatet. Ca 80% är vid det här laget bra, i vissa fall kan kompleterande behandling krävas. Stötvågsbehandlingen kan ge smärta tillfälligt under tiden vi behandlar, endel känner nästan ingenting, medans andra har ordentligt ont under tiden. Smärtan försvinner direkt efter behandlingen.

Stötvågsbehandling triggar igång kroppens eget läkningssystem, så undvik antiinflammatorisk medicin under behandlingen.

Diagnoser som vi framgångsrikt behandlar

Studier visar att ungefär 8 av 10 blir bra efter 4 st behandlingar.

Symptom:

Ont i muskelfästena mot benet på armbågens utsida. Det smärtar vid vissa rörelser av underarmen, t ex lyfta en tillbringare, skruva i en skruv eller vrida ur en trasa.

Symptom:

Ofta plötsligt kommande svår värk i axeln. Ont att röra armen i vissa vinklar, svårt att hitta lägen som inte gör ont. Ofta svårt att sova då nattlig värk är vanligt.

Ont under trampdynan i hälen. Vanligen ont att gå, särskilt barfota på hårt underlag. I svårare fall även ont att gå i skor. Kan även ge nattlig värk med morgonstelhet.

Symptom:

Ont nedanför knäskålen, ofta diffus värk eller huggsmärtor vid hopp eller utfall. Kan göra ont att gå ned för trappor eller backar. Detta kan orsakas av microrupturer (små bristningar) i patellasenan (eventuellt kärlinväxt), ofta förorsakat av överbelastningar.

Symptom:

Typiskt för dessa diagnoser är att man inte har vilovärk utan bara värk när man belastar senan. Lokal ömhet är mycket vanligt. Ont i hälsenan kan bero på inflammation i hälsenan eller i någon av slemsäckarna runt hälbenet. Hälseneinflammation uppkommer vanligen efter kraftig överansträngning av vadmuskulaturen. Detta kan orsaka små bristningar som sedan ger ärrbildningar med kronisk smärta som följd. En annan orsak till kronisk smärta i hälsenan är ökad kärlinväxt i senan med smärta som följ.

Stötvågsbehandling i Södertälje

Under 1980-talet kom en metod som på många sätt förändrade behandling av muskel- och ledproblem. Stötvågsbehandling användes först för att spränga njursten, men under åren såg man ytterligare användningsområden. 90-talet var årtiondet då man började använda stötvågsbehandling för muskler, leder och senor; Inte minst inom idrottsmedicin.

Hur fungerar stötvågsbehandling?

Stötvågsbehandling går ut på att ett munstycke av metall placeras på smärtområdet. Från munstycket skickas, via en kompressor, stötvågor in i muskeln. Detta gör att ärrvävnad och kalk bryts ner i muskelfästet, vilket gör att återbyggnaden av vävnaden gynnas. Stötvågorna når muskeln gör att signalsubstanserna som utsöndras från området minskar. Denna minskning ger två effekter: 1) Det ger en smärtstillande effekt. 2) Det stimulerar blodcirkulationen, vilket är bra för läkningen. Stötvågsbehandling har en antiinflammatorisk effekt. 

Diagnos vid stötvågsbehandling

Rätt behandling kräver rätt diagnos. För att vi ska kunna utföra stötvågsbehandlingen på ett effektivt sätt börjar vi alltid med undersökning av patienten. Om vi bedömer att stötvågsbehandling skulle vara lämplig för muskelproblemen som personen i fråga har går vi vidare till behandling. 

Hur lång tid tar behandlingen?

Ett besök för behandling tar ca 30 minuter, och vi börjar alltid med att stämma av hur läget är med besvären. Därefter påbörjas själva stötvågsbehandlingen vilken tar mellan 5 och 15 minuter. Vissa människor känner knappt någonting av behandlingen. Andra upplever viss smärta under tiden som behandlingen sker. Smärtan är temporär och ofarlig och kommer att upphöra då behandlingen avslutas. Vi utför behandlingen i en serie av totalt fyra tillfällen, och mellan varje tillfälle går det ungefär 5–7 dagar. När sedan serien är avslutad kallar vi till återkoppling efter 3 till 4 veckor för att stämma av resultatet. 

Efter stötvågsbehandling

Några veckor efter att stötvågsbehandlingen är avslutad upplever de allra flesta att deras besvär är borta. I de fall då smärtan fortsatt är kvar kan kompletterande behandling vara nödvändig. Det kan vara bra att, ett dygn efter behandlingen, undvika alltför stor fysisk belastning av den behandlade muskeln. Stötvågsbehandling leder sällan till biverkningar. I vissa fall kan ett blåmärke uppstå i på det behandlade området. Upplevt ökade besvär kan också uppstå inom de närmaste dagarna efter behandlingen. Detta försvinner sedan.

Diagnoser som vi framgångsrikt behandlar

Studier visar otroliga resultat av stötvågsbehandlingar. Ungefär 8 av 10 personer som genomgår behandlingen upplever sig vara fria från sina krämpor redan efter fyra behandlingar.

Har du något av nedanstående muskel- och ledproblem? Kontakta oss på Södertälje Naprapatcenter på info@naprapat-abrahamsson.se!

Tennisarmbåge

Om du har ont i muskelfästet på armbågens utsida kan du ha drabbats av en klassisk tennisarmbåge. Smärtan känns särskilt då du rör underarmen på vissa sätt. Exempelvis när du lyfter en tillbringare, skruvar i en skruv eller vrider ur en trasa.

Kalkaxel

Denna smärta kommer ofta plötsligt. Det gör ont då du rör armen i vissa vinklar, och du upplever det som svårt att hitta lägen som inte smärtar. Nattsömnen blir ofta lidande.

 

Hälsporre

Hälsporre är en oerhört vanlig skada, särskilt hos idrottare och motionärer. Smärta under trampdynan med särskilt emfas på hälen. Det går ont när du går, särskilt då du är barfota och på hårt underlag. Smärtan är tydligast på morgonen då du är stel. På naprapat Södertälje utför vi stötvågsbehandling på många hälsporrar varje år.

Hopparknä

Hopparknä handlar om att du har ont precis nedanför knäskålen. Smärtan är något mer diffus än många andra skador, och upplevts som hugg vid hopp och/eller utfall. Många patienter upplever att deras hopparknä känns extra mycket då de går ner för trappor eller backar. Orsaken till detta kan vara små bristningar i patellasenan som uppstått på grund av överbelastning.

Kronisk smärta i hälsenan

Då man ådragit sig denna typ av diagnos är smärtan som värst vid belastning, och inte vid vila. När du belastar hälsenan uppstår ofta ömhet. Smärtor i hälsenan kan bero på att du har fått en inflammation i hälsenan eller i någon av slemsäckarna runt hälbenet. Hälseneinflammation uppkommer vanligen efter kraftig överansträngning av vadmuskulaturen. Detta kan orsaka små bristningar som sedan ger ärrbildningar med kronisk smärta som följd. En annan orsak till kronisk smärta i hälsenan kan vara ökad kärlinväxt i senan.

Har du några frågor om hur Södertälje Naprapatcenter arbetar med stötvågsbehandling? Kontakta oss på info@naprapat-abrahamsson.se redan idag så svarar vi på dina frågor!