Naprapatbehandling

En naprapat förebygger, utreder och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen. När samspelet mellan muskler, leder och nervsystem inte fungerar optimalt uppstår smärta.

Exempel på smärttillstånd, som med gott resultat behandlas av naprapater, är nackspärr, spänningshuvudvärk, musarm, tennisarmbåge samt skulder-, axel-, ländryggs-, ischias-, knä-, hälsene- och käkledsbesvär samt idrottsskador.

Historia

Naprapatin utvecklades ur kiropraktiken av Dr. Oakley Smith i början av 1900-talet i Chicago, USA. Till Sverige kom naprapatin 1970 då utbildningen på Naprapathögskolan startade. Idag finns ca 1000 aktiva naprapater som svarar för drygt 1,5 miljoner behandlingar varje år vilket gör naprapatin till den i särklass vanligaste behandlingsformen inom manuell medicin i Sverige.

Helhetssyn

Naprapati grundar sig i ett helhetstänkande där kombinationen av hög kompetens inom ortopedisk medicin, nervsystem och rörelseorganens specifika funktion utgör hjälpmedlen för rätt diagnosställande och behandling. Viktigt för en naprapat är att finna orsaken till det aktuella besväret och återställa en god total rörlighet. Manuella tekniker som manipulation och mobilisering används då för att normalisera förhållandet mellan led, muskel och nervsystem.

Förklaring behandlingstekniker

Manipulation

Med ett fast grepp utförs en snabb rörelse i den låsta leden i syfte att återskapa ledrörlighet och funktion. Nervsystemets information till omkringliggande vävnader normaliseras och muskelspänningar minskar efter behandlingen. Behandlingen bör ej göra ont och efteråt kan du känna en skön avslappning och bli trött vilket är helt normalt när spänningar släpper.

 

Djuparbetande massage för att öka cirkulation, sänka muskelspänning och minska smärta. Massage ingår ofta som en del i naprapatbehandlingen.

Behandling av triggerpunkter, ömma punkter i muskulaturen. Denna behandling kan inaktivera den ömmande punkten så att smärtan avtar.

Behandlingen syftar till att återställa rörlighet och funktion av nervvävnaden genom att använda lugn, upprepad och kontrollerad böj- och sträckbehandling av nerven. Detta ökar nervens glidrörelse och cirkulation med muskelavslappning och minskad smärta som följd.

 

Medicinsk akupunktur, även kallad WMA i västvärlden, bygger på behandling av främst triggerpunkter (ömma punkter i musklerna). En steril nål sticks ner till behandlad muskel, ligament eller benhinna. Olika stimuleringar kan sedan utföras som medverkar till en antiinflammatorisk och smärtlindrande effekt. Akupunkturen används ofta i kombination med andra behandlingsmetoder för att få spända muskler att slappna av

Med hjälp av stretching vill vi öka rörelseomfånget i en led genom att töja i muskler och vävnad. Anledningen kan vara att det råder en imbalans mellan muskelgrupper på fram/baksida. Även efter muskelbristningar använder vi oss av stretching för att hjälpa muskeln att bibehålla sin elasticitet.

 

Vi gör individanpassade träningsprogram som kan utföras hemma, antingen för att bli av med aktuella besvär eller för att förebygga att de kommer tillbaka.

Även om idrott är kul och medför en mängd positiva effekter för hälsan kan det ibland resultera i skador på muskler, leder eller ledband. Detta sker både hos motionärer och elitidrottare.Diagnostisering och rätt behandling i tidigt skede leder till en kortare och effektivare läkningsprocess.